Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danish students

Notice! (2015 is the last year students can be admitted to the MALLL programme - Batch 10 is last batch)
2015 er sidste år studerende kan optages på MALLL. Batch 10 er sidste Batch. 

Den internationale MALLL-uddannelse byder danske studerende velkomne til et internationalt hold af studerende fra alle kontinenter. Med udgangspunkt i et udvalg af anerkendte forskere og undervisere, giver uddannelsen adgang til aktuel og central viden inden for en livslang læringsdiskurs. Herudover bliver det samtidigt muligt at styrke og udvikle interkulturelle kompetencer, som er værdsat af fremtidige arbejdsgivere verden over. 

Kandidatuddannelse i Livslang Læring

Uddannelsen svarer til en dansk kandidatuddannelse på 120 ECTS. Beskrivelse af Master in Lifelong Learning.

Efter endt uddannelse vil du blive tildelt et uddannelsesbevis fra to eller flere institutioner, afhængig af din mobility path, som giver titlen:

  • Master of Arts (MA) in Lifelong Learning: Policy and Management (Aarhus University)
  • European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (University of London)
  • Máster Universitario Europeo en Aprendizaje a lo largo de la vida: Politicas y Gestion (University of Deusto).

Specielt for danske ansøgere

Som dansk ansøger har du mulighed for at søge under Programme country og ansøge om det dertilhørende scholarship, også selvom du er berettiget til SU til uddannelsen.
Ansøgning via Programme country

Studieafgift

Der er samtidig muligheden for at søge som "self-funded student", hvilket for danske ansøgere betyder at udlandsopholdene kan finansieres via udlandsstipendieordningen. Dette gælder både ved studieophold i London (UK), Bilbao (Spanien) og Melbourne (Australien).
Information om self-funded student.

Omfanget af den studieafgift, der kan finansieres via udlandsstipendieordningen er afhængig af hvor mange moduler du vælger at tage uden for Danmarks grænser. Studieafgiften beløber sig til et maksimum på € 8.000, hvis du vælger at tage alle fire semestre i udlandet. Det er obligatorisk for alle studerende at tage tredje semester i Bilbao. Det betyder en studieafgift på mindst € 2,000. Denne studieafgift kan du som nævnt ansøge om af få dækket via udlandsstipendieordningen.

Information om SU-udlandsstipendium.

Andre omkostninger

Der kan være andre omkostninger forbundet med uddannelsesforløbet, herunder leveomkostninger og flybilletter til obligatoriske seminarer i forbindelse med programmet. Der er fx et årligt seminar på første semester (november måned) på Deusto Universitet i Bilbao, Spanien.